Sakarya 2 Şubesi

KART BASMA UYGULAMASI VE SAÜ VAKFI OKULLARI PERSONEL İNDİRİMİ

Kart Geçiş Sistemi

Eğitim Bir Sen Sakarya 2 No’lu Şube Başkanı Doç. Dr. İsmail Akyüz gündeme dair bir takım değerlendirmelerde bulundu. Üniversitelerin toplumsal değişimin lokomotifi olduğu ve bu anlamda üniversitelerdeki uygulamaların bu role uygun olması gerektiğini vurgulayan Akyüz şu açıklamalarda bulundu:

“Sakarya Üniversitesi ve Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi şehrin yakından takip ettiği ve hem vatandaşların hem de diğer kamu kurumlarının örnek aldığı, çalışanların da bir parçası olmaktan mutluluk duyduğu iki kurum. Yetkili sendika olarak Eğitim Bir Sen hem akademik hem idari personelin SAÜ ve SUBÜ’de çalışıyor olma ayrıcalığını hissetmesini arzu etmektedir. Sendika olarak personel motivasyonunun en üst seviyede tutulmasını önemsiyor ve motivasyonu düşürecek durumlar söz konusu olduğunda yöneticilerle gerekli görüşmeleri sağlıyoruz.

Bu anlamda Sakarya Üniversitesi’nde geçtiğimiz günlerde yaşanan iki gelişmeyle ilgili rektörümüz Sayın Hamza Al ile istişarelerde bulunduk ve idari personelin kart basma uygulamasıyla ilgili yaşanan bir gelişmenin personelde oluşturduğu rahatsızlığı kendilerine aktardık. İdari personelin mesai başlama ve bitişlerinde kart basma uygulaması hususunda geçtiğimiz günlerde birimlere gönderilen bir yazının personelde tedirginliğe yol açtığını, bunun da işini iyi yapan/yapmaya çalışan personelin motivasyonunu düşürdüğünü ileterek şu hususlara dikkat çekmeye çalıştık:

“Dünya uzaktan çalışma, esnek mesai, online işlemler gibi uygulamalara yönelirken sıkı mesai takibinde ısrar etmek verimi artırmaktan ziyade çoğu zaman motivasyonu düşüren bir unsur oluyor. Üniversitelerin idari işleyişinde rektörlük birimlerinde daire başkanları ve şube müdürleri; fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında dekan/müdür ile sekreterler işlerin yürütülmesinden sorumludur. Tüm kamu kurumlarında personel özel bir durumu olduğunda işini aksatmayacak şekilde mesaisini esnetebilmektedir. Mesela aileden birinin aniden hasta olması, o gün çocuğun okuldan erken çıkması, bankada veya başka bir kamu kurumunda takip edilmesi gereken bir işin olması gibi durumlar söz konusu olabilmektedir. Bu gibi durumlarda çalışanları yakından tanıyan yöneticiler suiistimale izin vermeyecek şekilde personele yardımcı olmaya çalışmaktadır. Kaldı ki idari personelimizin büyük çoğunluğu yeri geldiğinde mesai saatleri dışında, hafta sonu, resmi tatillerde veya idari izinli olduğu günlerde de uzaktan yahut bilfiil kuruma gelerek yapması gereken işleri tamamlamaya gayret etmektedir. Dolayısıyla burada esas olan işlerin zamanında ve eksiksiz yapılması ve ihtiyaç duyulduğunda esnek çalışmanın suiistimal edilmemesidir.”

Bu bağlamda meseleyi aktardığımız sayın rektörümüz de “görüntüden” ziyade iş ve performans odaklı bir yönetim anlayışını benimsediklerini, işini hakkıyla yapan personelin asla mağdur edilmeyeceğini ancak bazen iyi niyeti suiistimal eden çalışanlar olabileceğini ve bu suiistimale müsamaha göstermenin işini hakkıyla yapan personele haksızlık anlamına geleceğini ifade ederek endişeye mahal olmadığını belirtti. Çalışan, işini hakkıyla yapan tüm personelin çok kıymetli olduğunu vurgulayan rektör bey idari personelin tedirgin olmasını gerektirecek bir durumun söz konusu olmadığını söyledi.

SAÜ Vakfı Okulları Personel İndirimi

Bu seneye kadar SAÜ Vakfı Okullarında Üniversite çalışanlarının çocukları için %20, MEB çalışanları içinse %5 indirim uygulanmaktaydı. Ekonomik süreçler göz önünde bulundurularak önümüzdeki eğitim-öğretim yılı için üniversite personeline yapılacak indirimin MEB personeliyle aynı orana çekileceği, yani %5 olacağı açıklandı. Yukarıda ifade ettiğimiz gibi üniversite personelinin kurumsal aidiyetini güçlendirecek her adımı önemsiyor, aksi durumların yaşanmaması için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Bu bağlamda üniversite personelinin kurum aidiyetini etkileyecek bir unsur olarak değerlendirdiğimiz indirim meselesini de rektör beye ilettik. Personelin %5 indirimi yetersiz bulduğunu, üniversite personelinden çocuklarını SAÜ Vakfı Okullarında okutanların önümüzdeki yıl da burada devam etmek istediklerini, bunun için üniversite personelinin ufak da olsa bir ayrıcalığının olması gerektiğini aktararak şartların zorlamasını talep ettik. Son bir yılda yaşanan ekonomik dalgalanmaların ve özellikle asgari ücrete yapılan zamların Vakıf Okullarını da ciddi manada etkilediğini ifade eden rektör bey bu koşulların üniversite personeline en az seviyede yansıtılması için elinden geleni yapacağını ifade etti. Ekonomik koşulları da göz önünde bulundurarak en az %10 indirim yapılmasına yönelik talebimize olumlu yaklaşan rektör bey ilgililere gerekli çalışmanın yapılması için talimat vereceğini söyledi.

Hem idari personelin kart basma meselesinde hem de SAÜ Vakfı Okullarının üniversite personeline uygulayacağı indirim oranı hususunda yapıcı yaklaşımıyla personelin talep ve beklentilerine olumlu yanıt veren rektörümüz Sayın Hamza Al’a teşekkür ediyor, üyelerimiz başta olmak üzere tüm personelin beklenti ve taleplerinin karşılanması için elimizden geleni yapmaya devam edeceğimizi ifade etmek istiyorum.

Doç. Dr. İsmail AKYÜZ

Eğitim Bir Sen

Sakarya 2 No’lu

Şube Başkanı